Al. Jana Pawła II, Kraków

Dźwig samochodowy Colorex Lift